7 thoughts on “Nguyễn Anh Tú | New Generation of Vietnamese Table Tennis (Zhang Jike’s Style)

  1. "pha bóng đẹp" nhưng chả đôi công dc đến quả thứ 5. đánh thì như quay chậm. chúng ta tụt hậu wa :((

  2. Tổng hợp các video của Nguyễn Anh Tú : https://www.youtube.com/playlist?list=PLNuFF97c56246NC_0GcylWmMYLFj4ha5O

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *